Hotline : +84 0988.131.808       endefr

Sinh học

Tất cả các bài học của chuyên ngành Sinh học

Các khóa học trong thể loại này:

Free

BS101 tập trung vào những nguyên lý cơ bản của Hóa Sinh với những bài giảng giới thiệu về...

Free

Khóa học này tập trung vào những nguyên lý cơ bản của Sinh Học Phân Tử và những kiến thức...

Free

Khóa học này sẽ thảo luận nền tảng và các giả định của Mendel liên quan đến tính di...

 • Bùi Văn Lương
  1897.00 Điểm
 • Hoàng Tiến An
  1502.00 Điểm
 • Phạm Minh Anh
  1335.00 Điểm
 • Hoàng Trung Kiên
  1197.00 Điểm
 • Nguyễn Anh Đông
  1165.00 Điểm
 • Nguyễn Văn Cường
  1042.00 Điểm
 • Hoàng Mạnh Thái
  942.00 Điểm
 • Hoàng Anh Thư
  815.00 Điểm
 • Hoàng Thế Anh
  792.00 Điểm
 • Triệu Hùng Cường
  692.00 Điểm
 • Hoàng Thị Mai
  625.00 Điểm
 • Triệu Mai Anh
  237.00 Điểm
 • Lưu Phương Dung
  162.00 Điểm
 • Phạm Thị Hồng
  142.00 Điểm
 • Hoàng Thế Quỳnh
  87.00 Điểm