Hotline : +84 0988.131.808       endefr

PHỔ THÔNG TH

"Hỏi đáp về phân ban ở trung học phổ thông" nhằm giúp các nhà quản lý, GV, phụ huynh.

Mục nhỏ:

8 Thể loại / 19 Khóa học

Kiến thức lớp 12

Các môn học ở khối 12 bao gồm Toán ,Lý ,Hóa.. là kiến thức nền tảng giúp

...

8 Thể loại / 12 Khóa học

Kiến thức lớp 11

Các môn học ở khối 11 bao gồm Toán ,Lý ,Hóa...Các bài học trong chương trình

...

8 Thể loại / 15 Khóa học

Kiến thức lớp 10

Các môn học ở khối 10 bao gồm Toán ,Lý ,Hóa...Các bài học trong chương trình

...

 • Bùi Văn Lương
  1897.00 Điểm
 • Hoàng Tiến An
  1502.00 Điểm
 • Phạm Minh Anh
  1335.00 Điểm
 • Hoàng Trung Kiên
  1197.00 Điểm
 • Nguyễn Anh Đông
  1165.00 Điểm
 • Nguyễn Văn Cường
  1042.00 Điểm
 • Hoàng Mạnh Thái
  942.00 Điểm
 • Hoàng Anh Thư
  815.00 Điểm
 • Hoàng Thế Anh
  792.00 Điểm
 • Triệu Hùng Cường
  692.00 Điểm
 • Hoàng Thị Mai
  625.00 Điểm
 • Triệu Mai Anh
  237.00 Điểm
 • Lưu Phương Dung
  162.00 Điểm
 • Phạm Thị Hồng
  142.00 Điểm
 • Hoàng Thế Quỳnh
  87.00 Điểm