Hotline : +84 0988.131.808       endefr

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Các lớp dạy về kinh tế và quản lý doanh nghiệp, các bài học mới nhất về các mô hình kinh tế và su hướng thời đại

Mục nhỏ:

28 Khóa học

Kinh doanh - Khởi nghiệp

Các bài học kinh doanh,khởi nghiệp và cách quản lý...

15 Khóa học

Marketing

Những kiến thức Mareketing hữu ích từ cơ bản đến chuyên sâu.

 • Bùi Văn Lương
  1897.00 Điểm
 • Hoàng Tiến An
  1502.00 Điểm
 • Phạm Minh Anh
  1335.00 Điểm
 • Hoàng Trung Kiên
  1197.00 Điểm
 • Nguyễn Anh Đông
  1165.00 Điểm
 • Nguyễn Văn Cường
  1042.00 Điểm
 • Hoàng Mạnh Thái
  942.00 Điểm
 • Hoàng Anh Thư
  815.00 Điểm
 • Hoàng Thế Anh
  792.00 Điểm
 • Triệu Hùng Cường
  692.00 Điểm
 • Hoàng Thị Mai
  625.00 Điểm
 • Triệu Mai Anh
  237.00 Điểm
 • Lưu Phương Dung
  162.00 Điểm
 • Phạm Thị Hồng
  142.00 Điểm
 • Hoàng Thế Quỳnh
  87.00 Điểm