Hotline : +84 0988.131.808       endefr

HỌC PHỔ THÔNG CS

Các bài giảng cấp phổ thông cơ cở, đầy đủ các môn toán, anh, sử, địa, hóa, vật lý.

Mục nhỏ:

6 Thể loại / 7 Khóa học

Kiến thức lớp 9

Các môn học gồm : Toán,Lý,Hóa,Sinh,Sử,Văn nằm trong chương trình SGK lớp 9.

6 Thể loại / 7 Khóa học

Kiến thức lớp 8

Các môn học gồm : Toán,Lý,Hóa,Sinh,Sử,Văn nằm trong chương trình SGK lớp 8.

5 Thể loại / 6 Khóa học

Kiến thức lớp 7

Các môn học gồm : Toán,Lý,Sinh,Sử,Văn nằm trong chương trình SGK lớp 7.

6 Thể loại / 8 Khóa học

Kiến thức lớp 6

Các môn học gồm : Toán,Lý,Tiếng Anh,Sinh,Sử,Văn nằm trong chương trình SGK lớp

...

 • Bùi Văn Lương
  1897.00 Điểm
 • Hoàng Tiến An
  1502.00 Điểm
 • Phạm Minh Anh
  1335.00 Điểm
 • Hoàng Trung Kiên
  1197.00 Điểm
 • Nguyễn Anh Đông
  1165.00 Điểm
 • Nguyễn Văn Cường
  1042.00 Điểm
 • Hoàng Mạnh Thái
  942.00 Điểm
 • Hoàng Anh Thư
  815.00 Điểm
 • Hoàng Thế Anh
  792.00 Điểm
 • Triệu Hùng Cường
  692.00 Điểm
 • Hoàng Thị Mai
  625.00 Điểm
 • Triệu Mai Anh
  237.00 Điểm
 • Lưu Phương Dung
  162.00 Điểm
 • Phạm Thị Hồng
  142.00 Điểm
 • Hoàng Thế Quỳnh
  87.00 Điểm