Hotline : +84 0988.131.808       endefr

Đồ họa 3D

Biên tập video,kỹ xảo phim.thiết kế nôi thất tất cả đều ở đây.

Mục nhỏ:

3 Thể loại / 23 Khóa học

3D Phim Quảng cáo

Sử dụng các công cụ như Maya, Cinema 4D, After Effect... để làm phim quảng cáo

4 Thể loại / 37 Khóa học

3D Nội thất

Các công cụ sử dụng: Autocad,3Ds Max,Sketchup,Revit

 • Bùi Văn Lương
  1897.00 Điểm
 • Hoàng Tiến An
  1502.00 Điểm
 • Phạm Minh Anh
  1335.00 Điểm
 • Hoàng Trung Kiên
  1197.00 Điểm
 • Nguyễn Anh Đông
  1165.00 Điểm
 • Nguyễn Văn Cường
  1042.00 Điểm
 • Hoàng Mạnh Thái
  942.00 Điểm
 • Hoàng Anh Thư
  815.00 Điểm
 • Hoàng Thế Anh
  792.00 Điểm
 • Triệu Hùng Cường
  692.00 Điểm
 • Hoàng Thị Mai
  625.00 Điểm
 • Triệu Mai Anh
  237.00 Điểm
 • Lưu Phương Dung
  162.00 Điểm
 • Phạm Thị Hồng
  142.00 Điểm
 • Hoàng Thế Quỳnh
  87.00 Điểm