Hotline : +84 0988.131.808       endefr

Quản trị - An ninh mạng

Kiến thức về quản trị và an ninh mạng.

Các khóa học trong thể loại này:

Free

Hướng dẫn sửa lỗi máy tính khi bị mất mạng

Free

Hướng dẫn cài đặt và chia sẻ máy in

Free

Hướng dẫn cài đặt windows XP từ USB

Free

Hướng dẫn ghost Win XP bằng video

Free

Hướng dẫn khôi Phục Dữ Liệu Bằng Đĩa Boot

Free

Hướng dẫn Kết nối hai máy tính với nhau

Free

Thực hành làm một mạng riêng

Free

Tìm hiểu rao thức định tuyến - trong thiết kế mạng máy tính

Free

Tìm hiểu rao thức và tạo đường dự phòng mạng máy tính

Free

Tìm hiểu rao thức OSPF và đặc điểm cơ bản

Free

VnPro - Bài Giảng chia IP '('Part 1')'.avi

Free

VnPro - Bài Giảng Cấu hình cơ bản Router

Free

Mô hình tham chiếu IOS của mạng - bài học rất quan trọng

Free

 Bài Giảng mạng căn bản

Free

Bài Giảng Định tuyến tĩnh - Hạ tầng kỹ thuật mạng.

Free

VnPro - Bài Giảng Wireless

Free

VnPro - Bài Giảng Ethernet lan - Dạy mạng Lan cơ bản

Free

Bài Giảng VLAN '('Virtual Network Local Area')' 

 • Bùi Văn Lương
  1897.00 Điểm
 • Hoàng Tiến An
  1502.00 Điểm
 • Phạm Minh Anh
  1335.00 Điểm
 • Hoàng Trung Kiên
  1197.00 Điểm
 • Nguyễn Anh Đông
  1165.00 Điểm
 • Nguyễn Văn Cường
  1042.00 Điểm
 • Hoàng Mạnh Thái
  942.00 Điểm
 • Hoàng Anh Thư
  815.00 Điểm
 • Hoàng Thế Anh
  792.00 Điểm
 • Triệu Hùng Cường
  692.00 Điểm
 • Hoàng Thị Mai
  625.00 Điểm
 • Triệu Mai Anh
  237.00 Điểm
 • Lưu Phương Dung
  162.00 Điểm
 • Phạm Thị Hồng
  142.00 Điểm
 • Hoàng Thế Quỳnh
  87.00 Điểm