Hotline : +84 0988.131.808       endefr

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tất cả các thủ thuật và ứng dụng phần mềm trong công nghệ thông tin sẽ được dạy chi tiết , windows, word, excel

Mục nhỏ:

5 Thể loại / 39 Khóa học

Lập trình

Lập trình di động và web như lập trình Android,Windows phone,Java,PHP...

36 Khóa học

Quản trị - An ninh mạng

Kiến thức về quản trị và an ninh mạng.

35 Khóa học

Phần mềm chuyên dụng

Các phần mềm chuyên ngành như, thiết kế đường, tính kết cấu, phần  mềm

...

10 Khóa học

Tin học văn phòng

Các ứng dụng văn phòng bao gồm Microsoft word, exel,powerpoint.

 • Bùi Văn Lương
  1897.00 Điểm
 • Hoàng Tiến An
  1502.00 Điểm
 • Phạm Minh Anh
  1335.00 Điểm
 • Hoàng Trung Kiên
  1197.00 Điểm
 • Nguyễn Anh Đông
  1165.00 Điểm
 • Nguyễn Văn Cường
  1042.00 Điểm
 • Hoàng Mạnh Thái
  942.00 Điểm
 • Hoàng Anh Thư
  815.00 Điểm
 • Hoàng Thế Anh
  792.00 Điểm
 • Triệu Hùng Cường
  692.00 Điểm
 • Hoàng Thị Mai
  625.00 Điểm
 • Triệu Mai Anh
  237.00 Điểm
 • Lưu Phương Dung
  162.00 Điểm
 • Phạm Thị Hồng
  142.00 Điểm
 • Hoàng Thế Quỳnh
  87.00 Điểm