Hotline : +84 0988.131.808       endefr
 1. Hai Quang
 2. Thảo luận Internet CNTT
 3. Thứ năm, Tháng 3 16 2017, 02:57 PM
 4.  Đăng ký qua email

Tuyến đường sắt từ thành phố A đến thành phố B đi qua một số nhà ga. Tuyến đường có thể biểu diễn bởi một đoạn thẳng, các nhà ga là các điểm trên đó. Tuyến đường bắt đầu từ A và kết thúc ở B, vì thế các nhà ga sẽ được đánh số bắt đầu từ A (có số hiệu là 1) và B là nhà ga cuối cùng.

Giá vé đi lại giữa hai nhà ga chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng. Cách tính giá vé như sau:

Khoảng cách giữa hai nhà ga (X)

Khoảng cách 0 < X <= L1 -> Giá vé C1

Khoảng cách 0 < X <= L2 -> Giá vé C2

Khoảng cách 0 < X <= L3 -> Giá vé C3

Nghĩa là với các giá vé C1, C2, C3 tương ứng bạn sẽ đi quảng đường tối đa là L1, L2, L3.

Vé để đi thẳng từ nhà ga này đến nhà ga khác chỉ có thể đặt mua nếu khoảng cách giữa chúng không vượt quá L3. Vì thế nhiều khi để đi từ nhà ga này đến nhà ga khác ta phải đặt mua một số vé. Hơn thế nữa, nhân viên đường sắt yêu cầu hành khách chỉ được giữ đúng một vé khi đi trên tàu và vé đó sẽ bị huỷ khi hành khách xuống tàu.

Yêu cầu: Tìm cách đặt mua vé để đi lại giữa hai nhà ga cho trước với chi phí mua vé là nhỏ nhất

Input

Dòng đầu tiên ghi các số nguyên L1, L2, L3, C1, C2, C3 (1 <= L1 <= L2 <= L3 <= 109; 1 <= C1 <= C2 <= C3 <= 109) theo đúng thứ tự liệt kê ở trên.

Dòng thứ hai chứa số lượng nhà ga N ( 2 <= N <= 100000 )

Dòng thứ ba ghi hai số nguyên s, f là các chỉ số của hai nhà ga cần tìm cách đặt mua vé với chi phí nhỏ nhất để đi lại giữa chúng.

Dòng thứ i trong số N - 1 dòng tiếp theo ghi số nguyên là khoảng cách từ nhà ga A (ga 1) đến nhà ga thứ i + 1.

Bình luận
Không có ý kiến đóng góp nào.
Thêm bình luận
Nam Minh Chấp nhận Trả lời
0
Bầu chọn

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi chi phí nhỏ nhất tìm được

Example

Input:
3 6 8 20 30 40
7
2 6
3
7
8
13
15
23

Output:
70
Bình luận
Không có ý kiến đóng góp nào.
Thêm bình luận
 1. hơn một tháng trước đây
 2. Thảo luận Internet CNTT
 3. Trả lời này
 • Trang :
 • 1


Không có trả lời ở đây.
khách
Gửi phản hồi của bạn
Tải lên tập tin hoặc hình ảnh cho cuộc thảo luận này bằng cách nhấp vào nút tải ở dưới. hỗ trợ gif,jpg,png,zip,rar
• Xóa s (Maximum File Size: 2 MB)
Bạn có thể chèn các thăm dò ý kiến vào bài viết của bạn. Các cuộc thăm dò sau đó sẽ xuất hiện trong bài viết.
Tùy chọn bỏ phiếu
Chia sẻ vị trí

Chia sẻ vị trí hiện tại của bạn trong khi đăng một câu hỏi mới cho phép người xem để xác định vị trí bạn đang nằm.

Vi độ:
Kinh độ:
 • Bùi Văn Lương
  1897.00 Điểm
 • Hoàng Tiến An
  1502.00 Điểm
 • Phạm Minh Anh
  1335.00 Điểm
 • Hoàng Trung Kiên
  1197.00 Điểm
 • Nguyễn Anh Đông
  1165.00 Điểm
 • Nguyễn Văn Cường
  1042.00 Điểm
 • Hoàng Mạnh Thái
  942.00 Điểm
 • Hoàng Anh Thư
  815.00 Điểm
 • Hoàng Thế Anh
  792.00 Điểm
 • Triệu Hùng Cường
  692.00 Điểm
 • Hoàng Thị Mai
  625.00 Điểm
 • Triệu Mai Anh
  237.00 Điểm
 • Lưu Phương Dung
  162.00 Điểm
 • Phạm Thị Hồng
  142.00 Điểm
 • Hoàng Thế Quỳnh
  87.00 Điểm