Hotline : +84 0988.131.808       endefr
 1. Bac Nam
 2. Thảo luận Internet CNTT
 3. Thứ năm, Tháng 3 16 2017, 02:55 PM
 4.  Đăng ký qua email

Người ta có N đoạn dây xích(N <= 20000), mỗi đoạn dây xích là chuỗi các mắt xích được nối với nhau. Các đoạn dây xích này tách rời nhau. Mỗi đoạn mắt xích có không quá 20000 mắt xích. Bằng cách cắt ra một mắt xích, sau đó hàn lại, ta có thể nối hai dây xích thành một đoạn. Thời gian để cắt và hàn mỗi mắt xích là 1 đơn vị thời gian và được xem là bằng nhau với mọi mắt xích. Nhiêm vụ của bạn là phải nối chúng lại thành một đoạn dây xích duy nhất với thời gian ít nhất( hay số mắt xích bị cắt và hàn lại là ít nhất).

Input

Dữ liệu vào cho trong file văn bản có cấu trúc như sau: Dòng đầu tiên là số N, số đoạn xích. Những dòng tiếp theo ghi N số nguyên dương, số thứ i là số mắt xích có trong đoạn xích thứ i(i <= i <= N) Hai số cạnh nhau trên cùng một dòng cách nhau ít nhất một dấu cách.

Bình luận
Không có ý kiến đóng góp nào.
Thêm bình luận
Nang Chấp nhận Trả lời
0
Bầu chọn

Output

Một dòng duy nhất là số đơn vị thời gian mà bạn cần để nối N đoạn xích đã cho.

Example

Input:
3
2 3
4

Output:
2
Bình luận
Không có ý kiến đóng góp nào.
Thêm bình luận
 1. hơn một tháng trước đây
 2. Thảo luận Internet CNTT
 3. Trả lời này
 • Trang :
 • 1


Không có trả lời ở đây.
khách
Gửi phản hồi của bạn
Tải lên tập tin hoặc hình ảnh cho cuộc thảo luận này bằng cách nhấp vào nút tải ở dưới. hỗ trợ gif,jpg,png,zip,rar
• Xóa s (Maximum File Size: 2 MB)
Bạn có thể chèn các thăm dò ý kiến vào bài viết của bạn. Các cuộc thăm dò sau đó sẽ xuất hiện trong bài viết.
Tùy chọn bỏ phiếu
Chia sẻ vị trí

Chia sẻ vị trí hiện tại của bạn trong khi đăng một câu hỏi mới cho phép người xem để xác định vị trí bạn đang nằm.

Vi độ:
Kinh độ:
 • Bùi Văn Lương
  1897.00 Điểm
 • Hoàng Tiến An
  1502.00 Điểm
 • Phạm Minh Anh
  1335.00 Điểm
 • Hoàng Trung Kiên
  1197.00 Điểm
 • Nguyễn Anh Đông
  1165.00 Điểm
 • Nguyễn Văn Cường
  1042.00 Điểm
 • Hoàng Mạnh Thái
  942.00 Điểm
 • Hoàng Anh Thư
  815.00 Điểm
 • Hoàng Thế Anh
  792.00 Điểm
 • Triệu Hùng Cường
  692.00 Điểm
 • Hoàng Thị Mai
  625.00 Điểm
 • Triệu Mai Anh
  237.00 Điểm
 • Lưu Phương Dung
  162.00 Điểm
 • Phạm Thị Hồng
  142.00 Điểm
 • Hoàng Thế Quỳnh
  87.00 Điểm