Hotline : +84 0988.131.808       endefr
 1. Mạnh Thai
 2. Thảo luận Internet CNTT
 3. Thứ năm, Tháng 3 16 2017, 02:43 PM
 4.  Đăng ký qua email

Nông dân John muốn đánh giá chất lượng các cái tên mà ông đã đặt cho N (1 <= N <= 1000) con bò của mình. Mỗi cái tên là một xâu ký tự có độ dài không quá 1000 ký tự và không có ký tự nào là ký tự trắng ( dấu cách ).

John đã lập nên 1 tập M xâu ‘tốt’ ( độ dài không quá 30 ký tự và hoàn toàn không có dấu cách ). Nếu một xâu ‘tốt’ là xâu con của tên 1 con bò ( các ký tự không nhất thiết phải liền kề nhau ) thì tên con bò đó được cộng 1 điểm chất lượng.

Tất cả các xâu là case-insensitive, tức là chữ hoa và chữ thường coi như giống nhau. Ví dụ tên “Bessie” chứa các xâu “Be”, “sI”, “EE”, và “Es” ,... là xâu con nhưng không chứa “is” hay “eB” là xâu con. Hãy giúp nông dân John xác định số lượng điểm chất lượng mà tên của mỗi con bò có được.

Dữ liệu

 • Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: N và M
 • Dòng 2..N+1: Dòng i+1 chứa 1 xâu ký tự là tên của con bò thứ i.
 • Dòng N+2..N+M+1: Dòng N+i+1 chứa xâu ‘tốt’ thứ i.
Bình luận
Không có ý kiến đóng góp nào.
Thêm bình luận
Bai Hai Chấp nhận Trả lời
0
Bầu chọn

Kết quả

 • Dòng 1..N+1: Dòng i+1 chứa 1 số nguyên là điểm chất lượng của tên bò thứ i.

Ví dụ

Dữ liệu
5 3
Bessie
Jonathan
Montgomery
Alicia
Angola
se
nGo
Ont

Giải thích:
Có 5 con bò, tên chúng là “Bessie”, “Jonathan”, “Montgomery”, “Alicia” và “Angola”.
Có 3 xâu ‘tốt’ là “se”, “nGo” và “Ont”.

Kết quả
1
1
2
0
1

Giải thích:
"Bessie" có chứa "se", "Jonathan" chứa "Ont", "Montgomery" chứa 
cả "nGo" và "Ont", Alicia không chứa xâu tốt nào 
và "Angola" chứa "nGo".
Bình luận
Không có ý kiến đóng góp nào.
Thêm bình luận
 1. hơn một tháng trước đây
 2. Thảo luận Internet CNTT
 3. Trả lời này
 • Trang :
 • 1


Không có trả lời ở đây.
khách
Gửi phản hồi của bạn
Tải lên tập tin hoặc hình ảnh cho cuộc thảo luận này bằng cách nhấp vào nút tải ở dưới. hỗ trợ gif,jpg,png,zip,rar
• Xóa s (Maximum File Size: 2 MB)
Bạn có thể chèn các thăm dò ý kiến vào bài viết của bạn. Các cuộc thăm dò sau đó sẽ xuất hiện trong bài viết.
Tùy chọn bỏ phiếu
Chia sẻ vị trí

Chia sẻ vị trí hiện tại của bạn trong khi đăng một câu hỏi mới cho phép người xem để xác định vị trí bạn đang nằm.

Vi độ:
Kinh độ:
 • Bùi Văn Lương
  1897.00 Điểm
 • Hoàng Tiến An
  1502.00 Điểm
 • Phạm Minh Anh
  1335.00 Điểm
 • Hoàng Trung Kiên
  1197.00 Điểm
 • Nguyễn Anh Đông
  1165.00 Điểm
 • Nguyễn Văn Cường
  1042.00 Điểm
 • Hoàng Mạnh Thái
  942.00 Điểm
 • Hoàng Anh Thư
  815.00 Điểm
 • Hoàng Thế Anh
  792.00 Điểm
 • Triệu Hùng Cường
  692.00 Điểm
 • Hoàng Thị Mai
  625.00 Điểm
 • Triệu Mai Anh
  237.00 Điểm
 • Lưu Phương Dung
  162.00 Điểm
 • Phạm Thị Hồng
  142.00 Điểm
 • Hoàng Thế Quỳnh
  87.00 Điểm