Hotline : +84 0988.131.808       endefr
 1. Hai
 2. Thảo luận Internet CNTT
 3. Thứ năm, Tháng 3 16 2017, 02:35 PM
 4.  Đăng ký qua email

Một công ty gồm một số phòng, mỗi phòng gồm 1 số lãnh đạo và 1 số nhân viên, trong phòng không có ai vừa là lãnh đạo vừa là nhân viên. Không có 2 người nào cùng thuộc 2 phòng khác nhau. Mỗi lãnh đạo điều hành công việc của mọi nhân viên trong phòng nhưng 2 lãnh đạo thuộc cùng phòng không điều hành nhau. Hiệu quả của 1 phòng được tính bằng số lượng quan hệ trong phòng đó.

Ví Dụ: Nếu 1 phòng có 2 lãnh đạo và 3 nhân viên thì hiệu quả phòng đó bằng 6. Hiệu quả của công ty bằng tổng hiệu quả các phòng.

Một công ty muốn có hiệu quả bằng 1 số nguyên dương E cho trước. Hãy tìm cách tổ chức công ty sao cho các điều kiện sau được thoả mãn:

1. Công ty có ít nhất 1 phòng

2. Hiệu quả của công ty đúng bằng E

3. Số N là tổng số người trong công ty nhỏ nhất có thể được

4. Nếu có nhiều phương án tổng số người đúng bằng N tìm phương án có tổng số lãnh đạo S là nhỏ nhất

5. Nếu có nhiều phương án với N và S nhỏ nhất tìm phương án có số phòng K là ít nhất

Input

Gồm 1 dòng duy nhất: E (1 <= E <= 10000)

Bình luận
Không có ý kiến đóng góp nào.
Thêm bình luận


Không có trả lời ở đây.
khách
Gửi phản hồi của bạn
Tải lên tập tin hoặc hình ảnh cho cuộc thảo luận này bằng cách nhấp vào nút tải ở dưới. hỗ trợ gif,jpg,png,zip,rar
• Xóa s (Maximum File Size: 2 MB)
Bạn có thể chèn các thăm dò ý kiến vào bài viết của bạn. Các cuộc thăm dò sau đó sẽ xuất hiện trong bài viết.
Tùy chọn bỏ phiếu
Chia sẻ vị trí

Chia sẻ vị trí hiện tại của bạn trong khi đăng một câu hỏi mới cho phép người xem để xác định vị trí bạn đang nằm.

Vi độ:
Kinh độ:
 • Bùi Văn Lương
  1897.00 Điểm
 • Hoàng Tiến An
  1502.00 Điểm
 • Phạm Minh Anh
  1335.00 Điểm
 • Hoàng Trung Kiên
  1197.00 Điểm
 • Nguyễn Anh Đông
  1165.00 Điểm
 • Nguyễn Văn Cường
  1042.00 Điểm
 • Hoàng Mạnh Thái
  942.00 Điểm
 • Hoàng Anh Thư
  815.00 Điểm
 • Hoàng Thế Anh
  792.00 Điểm
 • Triệu Hùng Cường
  692.00 Điểm
 • Hoàng Thị Mai
  625.00 Điểm
 • Triệu Mai Anh
  237.00 Điểm
 • Lưu Phương Dung
  162.00 Điểm
 • Phạm Thị Hồng
  142.00 Điểm
 • Hoàng Thế Quỳnh
  87.00 Điểm