Hotline : +84 0988.131.808       endefr
Danh mục bài thi: Vật lý lớp 12
name

1

Phản ứng
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra 15 phút Các loại quang phổ Vật lý lớp 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra 15 phút Đại cương về dòng điện xoay chiều Vật lý lớp 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra 15 phút Mẫu nguyên tử Bo Vật lý lớp 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra 15 phút Máy phát điện xoay chiều Vật lý lớp 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra 15 phút Hiện tượng quang điện trong Vật lý lớp 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra 15 phút Tán sắc ánh sáng Vật lý lớp 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra 15 phút Giao thoa ánh sáng Vật lý lớp 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra 15 phút Điện từ trường Vật lý lớp 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra 15 phút Sóng điện từ Vật lý lớp 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra 15 phút Sóng dừng Vật lý lớp 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra 15 phút Con lắc đơn Vật lý lớp 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra 15 phút Con lắc lò xo Vật lý lớp 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra 15 phút Dao động điều hòa Vật lý lớp 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra Chương Dao động điều hoà Vật lý 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra Chương Dòng điện xoay chiều Vật lý 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra Chương Lượng tử ánh sáng Vật lý 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
name

0

câu trả lời
Đánh giá: 0

Đề kiểm tra Chương Sóng ánh sáng Vật lý 12

Được gửi bởi Hoàng Thế Quỳnh trong Vật lý lớp 12, 11 months ago.
Chưa được đánh giá.
Hủy bỏ đánh giá này
Nghèo, Dưới trung bình, trung bình, tốt, xuất sắc
 • Bùi Văn Lương
  1897.00 Điểm
 • Hoàng Tiến An
  1502.00 Điểm
 • Phạm Minh Anh
  1335.00 Điểm
 • Hoàng Trung Kiên
  1197.00 Điểm
 • Nguyễn Anh Đông
  1165.00 Điểm
 • Nguyễn Văn Cường
  1042.00 Điểm
 • Hoàng Mạnh Thái
  942.00 Điểm
 • Hoàng Anh Thư
  815.00 Điểm
 • Hoàng Thế Anh
  792.00 Điểm
 • Triệu Hùng Cường
  692.00 Điểm
 • Hoàng Thị Mai
  625.00 Điểm
 • Triệu Mai Anh
  237.00 Điểm
 • Lưu Phương Dung
  162.00 Điểm
 • Phạm Thị Hồng
  142.00 Điểm
 • Hoàng Thế Quỳnh
  87.00 Điểm